Neonectriabarkkræft på nordmannsgran planter – hvor kommer smitten fra?


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 4-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Barkkræft på ædelgranarter er observeret på små planter af nordmannsgran, og svampen er også fundet på frø. Spørgsmålet er, om frøsmitte fører til angrebne planter, eller om planterne fortrinsvis smittes fra ældre angrebne træer, for eksempel i læhegn eller bevoksninger.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer