Anvendelse af kemiske analyser i juletræsproduktionen


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 52-58

Pris: 150

Artikel/abstract:

De fleste gartnere og planteskoler gør det og frugt- og bæravlerne gør det: Professionaliserer og målretter produktionen med opfølgende kemiske rutineundersøgelser af blad og dyrkningsmedier. Danske juletræsdyrkere producerer også kvalitetsprodukter. Vi kan lære og blive bedre til at benytte disse management-redskaber, når ressourcestyringen og træernes kvalitet skal optimeres. En ny rabataftale med Eurofins Steins gør det samtidigt langt billigere end tidligere for foreningens medlemmer. Rabataftalen inkluderer også mulighed for billige analyser af restkoncentrationer.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer