Gør organiske gødninger og stenmel en forskel i frøbedskulturer?


Forfatter(e): Bent Leonhard

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 60-64

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ny viden om en ny type jord- og planteanalyser skal forbedre rådgivningen om gødskning fremover. Dette er i hvert fald håbet i et nyt projekt der er igangsat af Danske Planteskoler i samarbejde med Gartneri Rådgivningen. 

For at producere planter af høj kvalitet i markkultur skal dyrkningsforholdene være bedst mulige. Det gælder ikke mindst jordens tilstand. Derfor er det en god idé at tage jordprøver med regelmæssige mellemrum. Analyser af de vigtigste næringsstoffer tilbydes af flere laboratorier, og de danner grundlag for rådgivning om gødskning. Sammenhænge mellem jordbundskemi og biologisk aktivitet og hvad der er af tilgængelige næringsstoffer er meget kompliceret, og der kommer ny viden og nye gødningsprodukter hele tiden.


Læs artiklen

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer