Spørgeskemaundersøgelse om røde nåle


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen, Lars Bo Pedersen, Jan Jürgensen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 66-73

Pris: 150

Artikel/abstract:

Røde nåle har på denne side af sommeren været det altoverskyggende emne inden for juletræsbranchen. Hvad er årsagen til skadesbilledet? Eller rettere sagt, er der flere forhold, der griber ind i hinanden? Kalcium, svampeangreb, gødning, næringsstofstatus, luftfugtighed, soleksponering, ozon og meget mere er blevet nævnt, som forklaringer eller delforklaringer. Men hvad er den primære årsag, og hvad er sekundært? Vi ved, at røde nåle optræder med jævne mellemrum. I 1995 var fænomenet også meget udbredt, men antallet af ramte træer er aldrig set større end i år. Kommer en sådan situation igen? Hvem er ramt og hvor hårdt, og hvordan påvirkes udbuddet? Ja, spørgsmålene har været mange. Danske Juletræer har udsendt et spørgeskema, som kan være et pejlemærke på nogle af spørgsmålene.


Læs artiklen

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer