Produksjon av dekorasjons- og kransebindingsbar


Forfatter(e): Jan-Ole Skage, Åge Østgård & Hans Nyeggen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Langsiktige klippeforsøk på Vestlandet viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Fageredelgran produserer i Hardanger omkring 450 kg/dekar/år med dekorasjonsbar. Alle treslagene har imidlertid gitt mye flott bar til kransebinding, omkring 600 kg/dekar/år, bortsett fra nobeledelgran som her kun produserer omkring halvparten.


Læs artiklen

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer