Hvad kan de danske frøplantager? - status for grøntkvalitet og klippeudbytte


Forfatter(e): Ulrik Bräuner Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 74

År: 2010

Side(r): 14-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er opnået væsentlige forbedringer i andelen af træer med blå eller meget blå farve i forhold til de almindelige danske provenienser. Selvom der har været et ønske om øget dækkeevne, er dette kun sket i mindre omfang, idet denne egenskab tilsyneladende er svær at forbedre. Der er fortsat mulighed for at forbedre frøplantagerne ved både tynding og særplukning – baseret på den oparbejdede viden om de enkelte plustræers formåen.


Læs artiklen

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer

JUTEK

Så er fremtiden sikret!

Se forhandleroversigt

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder