Afstandskrav ved udbringning af planteværnsmidler


Forfatter(e): Kenneth Klausen & Adam Kofoed Månsson

Publikation: Nåledrys nr. 112

År: 2020

Side(r): 32-37

Artikel/abstract:

De fleste planteværnsmidler har krav om afstand til vandmiljø og §3-naturområder. Dette betyder, at de ikke må udbringes tættere end angivet på midlets etikette. Dog kan afstanden reduceres ved korrekt brug af det rette sprøjteudstyr.


Læs artiklen