Hvor hyppigt forekommer næringsstofmangel?


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 111

År: 2020

Side(r): 12-18

Artikel/abstract:

En tur ned langs et par rækker i juletræskulturen kan give et godt førstehåndsindtryk af omfanget af misfarvninger. Næringsstofmangel eller -ubalance er ofte årsagen, men selv det grundige kig kan ikke afsløre skjulte mangler.


Læs artiklen