Regulering af ukrudt og kløver i Green Christmas-kulturer


Forfatter(e): Peter Hartvig, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

Publikation: Nåledrys nr. 106

År: 2018

Side(r): 14-16

Artikel/abstract:

I Green Christmas-dyrkningssystemet konkurrer juletræer, kløver og ukrudt om lys, vand og næringsstoffer. Det er vigtigt at regulere denne konkurrence, så ukrudtets betydning minimeres, og der bliver den rette balance mellem kløver og juletræer. Lykkes det, kan der spares op til 80 procent på forbruget af ukrudtsmidler.


Læs artiklen