Jordbundstal - Svarer gødningstilførslerne de forventede stigninger?


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 105

År: 2018

Side(r): 28-33

Artikel/abstract:

I dag bruges jordbundsanalyser som støtteværktøj til udarbejdelse af gødningsplaner for juletræs- og klippegrøntproduktion. Jordbundsanalyser siger intet om plantesundheden, men udtrykker alene hvad jorden potentielt stiller til rådighed af næringsstoffer i det kommende dyrkningsår. PAF-projektet ”Barsk” udgør en enestående mulighed for at tjekke, om tilførslen af
kalium og magnesium svarer til de teoretiske forventninger.


Læs artiklen