Bladgødskning mod bare skuldre?


Forfatter(e): Rune Vesterager Asmussen, Lars Bo Pedersen & Kenneth Klausen

Publikation: Nåledrys nr. 99

År: 2017

Side(r): 54-65

Artikel/abstract:

Bare skuldre er et dyrkningsproblem, som de fleste juletræsproducenter efterhånden har stiftet bekendtskab med. Næringsstoffet magnesium har hovedrollen, og er ofte ledsaget af kalium i en mindst lige så vigtig birolle. Gødskning med kieserit kan mindske forekomsten over tid, men hvad gør man, når problemet er akut? Der findes flere flydende gødninger, der anvendes som bladgødskning i landbrugsafgrøder med henblik på et hurtigt optag, men hvordan er virkningen
i juletræer? Danske Juletræer afprøvede i 2016 en række bladgødninger i et forsøg med nordmannsgran på to lokaliteter.


Læs artiklen