Eksporten af juletræer og klippegrønt i 2015


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: Nåledrys nr. 98

År: 2016

Side(r): 4-15

Artikel/abstract:

Når priserne stiger, øges tilplantningen med juletræer, og når priserne falder, holdes der igen med tilplantningen. Denne cyklus
er gennemløbet flere gange i branchen, og adfærden giver altid anledning til forventninger og forestillinger om, hvordan udbud
og efterspørgsel udvikler sig. Forholdet mellem disse to størrelser bestemmer også, hvordan priserne udvikler
sig, og dermed også hvordan det økonomiske resultat bliver for aktørerne i værdikæden. Det er svært at vurdere, hvor man mere nøjagtig befinder sig i denne cyklus, og om udviklingen nu er, som man forventer. Derfor kan den årlige artikel om eksporten være en god strømpil, som kan forbedre billedet af markedsudviklingen. Ofte er der anderledes tal i det forgangne års statistik, end man umiddelbart ville have forventet. Året 2015 var ingen undtagelse.


Læs artiklen