Ukrudtsmidlet Ronstar Expert – et års erfaring


Forfatter(e): Sara Duckert

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 38-39

Artikel/abstract:

Ukrudtsmidlet Ronstar Expert blev godkendt og markedsført i foråret 2015. Ronstar Expert er specielt blevet udviklet og efterfølgende godkendt til ukrudtsbekæmpelse i juletræskulturer. Foruden denne anvendelse blev Ronstar Expert også godkendt til anvendelse på en lang række forskellige arealer, som ønskes holdt fri for ukrudt. Erfaringerne fra det første år har været særdeles positive og lever fuldt ud op til forsøgsresultaterne, der er blevet opnået både her i landet og i flere europæiske lande.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt