Ukrudtsmidlet Ronstar Expert – et års erfaring


Forfatter(e): Sara Duckert

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 38-39

Artikel/abstract:

Ukrudtsmidlet Ronstar Expert blev godkendt og markedsført i foråret 2015. Ronstar Expert er specielt blevet udviklet og efterfølgende godkendt til ukrudtsbekæmpelse i juletræskulturer. Foruden denne anvendelse blev Ronstar Expert også godkendt til anvendelse på en lang række forskellige arealer, som ønskes holdt fri for ukrudt. Erfaringerne fra det første år har været særdeles positive og lever fuldt ud op til forsøgsresultaterne, der er blevet opnået både her i landet og i flere europæiske lande.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer

Green Team Group

Green Team Group er en af de ledende i produktion og salg af Nordmannsgran. Kontakt os om mulighederne for et samarbejde.

Se forhandleroversigt