Resistens mot soppmidler ved produksjon av granplanter


Forfatter(e): Gunn Mari Strømeng, Venche Talgø og Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 42-45

Artikel/abstract:

Ved produksjon av granplanter (Picea abies) kreves god kontroll med plantesjukdommer. Den største utfordringen er vanligvis gråskimmel som forårsakes av sopp innen slekten Botrytis. Bekjempelse er i stor grad basert på kjemiske soppmidler. Vi ønsket å undersøke om resistente stammer av soppen finnes på småplanter av gran, fordi det ved flere skogplanteskoler er funnet til dels mye skade av gråskimmel de senere årene, og fordi det nylig er dokumentert utbredt resistens i bærkulturer i Norge. Resistens hos gråskimmel kan redusere kvaliteten på plantene, og dette er også viktig for juletrenæringen, da rundt 40 % av produksjonen i Norge i dag består av gran.


Læs artiklen

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer

Fausol Productions

Har du tænkt på gødning til dine juletræer?

Se forhandleroversigt