Bittersalt – et bidrag til bekæmpelse af bare skuldre i juletræer? Resultater fra et forsøg på Løndal Skovbrug


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Rune Vesterager Asmussen og Peter Rasmussen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 20-26

Artikel/abstract:

Bare skuldre er desværre blevet et for hyppigt sygdomsbillede. Årsagen skyldes mangel på magnesium. Klimafluktuationer kombineret med en uhensigtsmæssig sammensætning af jordens plantetilgængelige næringsstofpulje er formentlig nogle af de vigtigste bagvedliggende årsager. Desværre lader denne mangelsygdom sig ikke altid rette tilstrækkeligt hurtigt gennem jordforbedring med diverse magnesiumholdige produkter, hvorfor mange producenter har tyet til brug af forskellige bladgødskninger med magnesium. Denne artikel sætter fokus på brugen heraf på baggrund af en mindre erfaringsopsamling samt afprøvninger på Løndal Skovbrug.


Læs artiklen

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt