Bittersalt – et bidrag til bekæmpelse af bare skuldre i juletræer? Resultater fra et forsøg på Løndal Skovbrug


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Rune Vesterager Asmussen og Peter Rasmussen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 20-26

Artikel/abstract:

Bare skuldre er desværre blevet et for hyppigt sygdomsbillede. Årsagen skyldes mangel på magnesium. Klimafluktuationer kombineret med en uhensigtsmæssig sammensætning af jordens plantetilgængelige næringsstofpulje er formentlig nogle af de vigtigste bagvedliggende årsager. Desværre lader denne mangelsygdom sig ikke altid rette tilstrækkeligt hurtigt gennem jordforbedring med diverse magnesiumholdige produkter, hvorfor mange producenter har tyet til brug af forskellige bladgødskninger med magnesium. Denne artikel sætter fokus på brugen heraf på baggrund af en mindre erfaringsopsamling samt afprøvninger på Løndal Skovbrug.


Læs artiklen

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt