Udbuddet af nobilisklippegrønt falde i de kommende år


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 22-25

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Tilplantningen med nobilis aftager og samtidigt afdrives mange ældre bevoksninger. De ældre aldersklasser afdrives på grund af stigende oparbejdningsomkostninger, sygdom (især Neonectria) samt gode priser på tømmer og flis. Dette fører til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030, hvis ikke tilplantningen øges. Artiklen bygger på ”Skove og plantager 2012” samt foredrag fra nobilistemadagen den 16. april 2015.


Læs artiklen

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer