Udbuddet af nobilisklippegrønt falde i de kommende år


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 22-25

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Tilplantningen med nobilis aftager og samtidigt afdrives mange ældre bevoksninger. De ældre aldersklasser afdrives på grund af stigende oparbejdningsomkostninger, sygdom (især Neonectria) samt gode priser på tømmer og flis. Dette fører til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030, hvis ikke tilplantningen øges. Artiklen bygger på ”Skove og plantager 2012” samt foredrag fra nobilistemadagen den 16. april 2015.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Johansens Planteskole

Ekspertise og tæt samarbejde. Vi garanterer den genetiske og tekniske kvalitet hver gang.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer