Udbuddet af nobilisklippegrønt falde i de kommende år


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 22-25

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Tilplantningen med nobilis aftager og samtidigt afdrives mange ældre bevoksninger. De ældre aldersklasser afdrives på grund af stigende oparbejdningsomkostninger, sygdom (især Neonectria) samt gode priser på tømmer og flis. Dette fører til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030, hvis ikke tilplantningen øges. Artiklen bygger på ”Skove og plantager 2012” samt foredrag fra nobilistemadagen den 16. april 2015.


Læs artiklen

Naturlige juletræer skaber hygge

Ved at købe et naturligt juletræ styrkes samhørigheden med naturen og der skabes natur hos juletræsproducenten i de 8-10 år produktion varer. Efter jul kan træet skabe glæde som fugletræ på altanen, terrassen eller i haven inden træet igen indgår i naturens kredsløb som kompost eller varme. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer