Udbuddet af nobilisklippegrønt falde i de kommende år


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 22-25

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Tilplantningen med nobilis aftager og samtidigt afdrives mange ældre bevoksninger. De ældre aldersklasser afdrives på grund af stigende oparbejdningsomkostninger, sygdom (især Neonectria) samt gode priser på tømmer og flis. Dette fører til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030, hvis ikke tilplantningen øges. Artiklen bygger på ”Skove og plantager 2012” samt foredrag fra nobilistemadagen den 16. april 2015.


Læs artiklen

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder

RL Skovservice

Vi er totalleverandør indenfor juletræer.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer