Strækningsøvelser i juletræsplantagen


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 4-6

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Med overskrifter som ”Dansende Juletræer”, ”Juletræer holder bal i skoven”, ”Juletræer danser i takt” og ”Juletræerne vinker”, trak danske juletræer store overskrifter i julen 2004 i både fjernsyn, de store dagblade og flere fagblade. Desværre kom der aldrig en artikel i Nåledrys om de usædvanlige opdagelser og film, som lå til grund for de fængende overskrifter. Så måske er der en del producenter, som slet ikke er blevet bekendt med sidegevinsten af resultaterne fra PAF-projektet ”TOOL” fra 2004 og måske er der også kommet nye nysgerrige til.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer