Pesticidrester på retur


Forfatter(e): Christine Blötner-Piske (oversat af Martin Frandsen)

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 72-73

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Jo tættere man kommer på høsttidspunktet, jo mere bør man overveje brugen af herbicider. Siden 2011-sæsonen, har naturbeskyttelsesorganisationer (i Tyskland) været mere opmærksomme, på brugen af pesticider og indhold af pesticidrester i juletræer. Og intet er værre end dårlig omtale lige op til jul. I de seneste tre år har Eurofins undersøgt prøver fra juletræer for pesticidrester på vegne af forskellige juletræsproducenter - og laboratoriet finder stadig prøver, der indholder ulovlige midler.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer