Juletræskonference i Norge


Forfatter(e): Iben M. Thomsen og Ulrik Bräuner Nielsen, IGN (KU)

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 40-47

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

I begyndelsen af september mødtes forskere, rådgivere og dyrkere fra hele verden til CTRE-konference om juletræer og klippegrønt, som afholdes hvert andet år. På mødet præsenteres, diskuteres og udveksles forskningsresultater og erfaringer om dyrkningspraksis og markedsføring. På ekskursionerne fik vi indblik i den norske juletræsdyrkning og frøproduktion. Artiklen beskriver udvalgte indtryk fra årets konference.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

HD Seed

HD Seed - vi tilbyder frø af god kvalitet med sikkerhed for oprindelse.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer