God produktionsøkonomi i nobilis


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer & Keld Velling, KV-Skovadministration

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 27-31

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Trods vigende salgspriser på klippegrønt og større oparbejdningsomkostninger er der fortsat god økonomi i at dyrke nobilis. Gode priser på tømmer og flis betyder bedre økonomi i tyndingerne og ved afdrift, hvorved denne vedmasse i nogen grad kompenserer det lavere dækningsbidrag fra klippegrøntet. Artiklen bygger på indlæg fra blandt andet Keld Velling ved Danske Juletræers temadag om nobilis klippegrøntproduktion afholdt den 16. april 2016. Artiklen belyser økonomien i nobilisdyrkningen ved salg af sorteret klippegrønt, ved salg som selvklip og endelig ved forstærket fokus på udtag af nobilisjuletræer i kombination med en kortere omdriftstid.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer