God produktionsøkonomi i nobilis


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen, Danske Juletræer & Keld Velling, KV-Skovadministration

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 27-31

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Trods vigende salgspriser på klippegrønt og større oparbejdningsomkostninger er der fortsat god økonomi i at dyrke nobilis. Gode priser på tømmer og flis betyder bedre økonomi i tyndingerne og ved afdrift, hvorved denne vedmasse i nogen grad kompenserer det lavere dækningsbidrag fra klippegrøntet. Artiklen bygger på indlæg fra blandt andet Keld Velling ved Danske Juletræers temadag om nobilis klippegrøntproduktion afholdt den 16. april 2016. Artiklen belyser økonomien i nobilisdyrkningen ved salg af sorteret klippegrønt, ved salg som selvklip og endelig ved forstærket fokus på udtag af nobilisjuletræer i kombination med en kortere omdriftstid.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer