Eksporten af juletræer og klippegrønt i 2014


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 12-20

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

I foråret 1985 udkom Danske Juletræers medlemsblad for allerførste gang. Meget har ændret sig siden dengang, men den årlige artikel om udviklingen i eksporten af juletræer og klippegrønt har ikke. Allerede i det første nummer kunne man dykke ned i en statistisk belysning af hvordan eksporten havde udviklet sig i de to foregående år 1983 og 1984.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Øgro

100% organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer