Nyt projekt: Bare skuldre


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 64-73

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

”Bare skuldre” har været et tiltagende problem i vores branche og er af flere i 2014/15 blevet benævnt, som branchens største
nuværende dyrkningsproblem. Sygdommen, der fører til tab af ældre nåle, er deklasserende med en stærk negativ påvirkning af indtjeningen i erhvervet.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

WeCountPlants

Juletræer talt fra oven - WeCountPlants tilbyder en hurtig og præcis droneoptælling af dine juletræer

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland syd

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer