Nyt projekt: Bare skuldre


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 64-73

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

”Bare skuldre” har været et tiltagende problem i vores branche og er af flere i 2014/15 blevet benævnt, som branchens største
nuværende dyrkningsproblem. Sygdommen, der fører til tab af ældre nåle, er deklasserende med en stærk negativ påvirkning af indtjeningen i erhvervet.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer