Vanlig granbarrust kan gjøre skade i juletrefelt


Forfatter(e): Venche Talgø & Halvor B. Gjærum

Publikation: Nåledrys nr. 92

År: 2015

Side(r): 26-27

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Vanlig granbarrust (Chrysomyxa abietis), vanligvis omtalt som granrust, angriper nye, myke nåler på gran. Ved sterke angrep kan hele årsskuddene bli gule. Denne rustsoppen kan være problematisk i juletrefelt. Angrepene øker som regel til høyere over havet og lenger mot nord man kommer.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland syd

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer