Vanlig granbarrust kan gjøre skade i juletrefelt


Forfatter(e): Venche Talgø & Halvor B. Gjærum

Publikation: Nåledrys nr. 92

År: 2015

Side(r): 26-27

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Vanlig granbarrust (Chrysomyxa abietis), vanligvis omtalt som granrust, angriper nye, myke nåler på gran. Ved sterke angrep kan hele årsskuddene bli gule. Denne rustsoppen kan være problematisk i juletrefelt. Angrepene øker som regel til høyere over havet og lenger mot nord man kommer.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer