Glyphosat – et herbicid med fordele


Forfatter(e): Anders Reppien Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 92

År: 2015

Side(r): 43-46

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Glyphosats eminente egenskaber som herbicid blev første gang opdaget i 1970, hos Monsanto Agricultural Products Company, af Dr. John E. Franz. I dag, godt 40 år efter opdagelsen, markedsfø­res aktivstoffet under en lang række handelsnavne, som alle dækker over forskellige formu­leringer, der anvendes i hele verden til kontrol af en- og flerårige plantearter.


Læs artiklen

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer