Certificering af juletræer og pyntegrønt - GLOBALG.A.P.


Forfatter(e): Inge Bodil Jochumsen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 11-15

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

GLOBALG.A.P. er en oprindelig tysk privat verdensomspændende organisation, der har udviklet standarder for jordbrugsproduktionen med krav til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, social forhold og hygiejne. GLOBALG.A.P. står for Global Good Agricutural Practice, som på dansk kan oversættes til ”Godt landmandskab på verdensplan”. Organisationen bag GLOBALG.A.P. hedder FoodPlus. I Danmark er AgroManagement akkrediteret efter ISO 17065 (DANAK) og arbejder hele tiden på at tilpasse tidens krav til certificering, herunder GLOBALG.A.P.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer