Boxer og Prosulfocarb


Forfatter(e): Anders Reppien Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 25-27

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Salget af prosulfocarb, der er aktivstoffet i blandt andet ukrudtsmidlet Boxer, er steget markant i løbet af det sidste årti. Aktivstoffet anvendes i vid udstrækning til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt i store dele af jordbruget, herunder i nordmannsgran til juletræer og klippegrønt. Desværre er aktivstoffet fundet i en række produktioner og afgrøder, hvori midlerne enten ikke er blevet brugt eller godkendt (for eksempel i økologiske æbler). Årsagen kan i høj grad tilskrives en kombination af stoffets høje damptryk og vindafdrift, hvilket kan udgøre en potentiel trussel mod middeltilladelsen. Derfor er der blevet udarbejdet en handlingsplan, der har til formål at vejlede sprøjteførere i at bruge teknikker og sprøjte under vejrforhold, der minimerer risikoen for, at midlet spreder sig til omgivelserne. Denne handlingsplan synes ganske gunstig, idet der endnu ikke er fundet prosulfocarb i nogen af de analyser, der blev foretaget i nyhøstede, økologiske æbler i 2014.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer