Boxer og Prosulfocarb


Forfatter(e): Anders Reppien Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 25-27

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Salget af prosulfocarb, der er aktivstoffet i blandt andet ukrudtsmidlet Boxer, er steget markant i løbet af det sidste årti. Aktivstoffet anvendes i vid udstrækning til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt i store dele af jordbruget, herunder i nordmannsgran til juletræer og klippegrønt. Desværre er aktivstoffet fundet i en række produktioner og afgrøder, hvori midlerne enten ikke er blevet brugt eller godkendt (for eksempel i økologiske æbler). Årsagen kan i høj grad tilskrives en kombination af stoffets høje damptryk og vindafdrift, hvilket kan udgøre en potentiel trussel mod middeltilladelsen. Derfor er der blevet udarbejdet en handlingsplan, der har til formål at vejlede sprøjteførere i at bruge teknikker og sprøjte under vejrforhold, der minimerer risikoen for, at midlet spreder sig til omgivelserne. Denne handlingsplan synes ganske gunstig, idet der endnu ikke er fundet prosulfocarb i nogen af de analyser, der blev foretaget i nyhøstede, økologiske æbler i 2014.


Læs artiklen

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer