Aktuelle frøkilder i norsk fjelleskog til juletræer


Forfatter(e): Jan-Ole Skage, Terjer Hidle & Øyvind Meland Edvardsen

Publikation: Nåledrys nr. 91

År: 2015

Side(r): 36-38

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er kjent for å ha god nåleholdbarhet, fin farge og slank vekstform. Undersøkelser ved Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) i Bergen har vist at fjelledelgran har like god nåleholdbarhet som nordmannsedelgran (Abies nordmanniana), spesielt den blålige varieteten korkedelgran (Abies lasiocarpa var. arizonica) holder godt på nålene. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å registrere interessante populasjoner med fjelledelgran i USA og Canada. Systematisk testing av provenienser fra Nord-Amerika i Sør-Norge samt dyrkernes erfaringer har gitt verdifull kunnskap om hvor det bør hentes frø. Tilgangen på frø fra Nord-Amerika er imidlertid fortsatt usikker, blant annet på grunn av uregelmessige frøår, skogbrann, insektskader, restriksjoner og utilgjengelighet.


Læs artiklen

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

Øgro

100% organisk dansk gødnings- og jordforbedringsmiddel

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer