Smitteforsøk med Neonectria neomacrospora på kvist av bartrær


Forfatter(e): Venche Talgøl, Ulrik Braüner Nielsen & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 90

År: 2014

Side(r): 34-36

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Både mellom arter og provenienser av edelgran er det observert tydelig variasjon i angrepsgrad av Neonectria neomacrospora. For å finne frem til individer som er mest mulig resistente mot soppen, har vi gjort smitteforsøk på avklipte kvister. Tuja, douglasgran og vanlig gran ble også inkludert. Metoden er enkel og har så langt gitt lovende resultater.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

R & E Forest Team

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer