Smitteforsøk med Neonectria neomacrospora på kvist av bartrær


Forfatter(e): Venche Talgøl, Ulrik Braüner Nielsen & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 90

År: 2014

Side(r): 34-36

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Både mellom arter og provenienser av edelgran er det observert tydelig variasjon i angrepsgrad av Neonectria neomacrospora. For å finne frem til individer som er mest mulig resistente mot soppen, har vi gjort smitteforsøk på avklipte kvister. Tuja, douglasgran og vanlig gran ble også inkludert. Metoden er enkel og har så langt gitt lovende resultater.


Læs artiklen

Danske juletræer pynter på CO2-regnskabet

Når danskerne går omkring juletræet den 24. december, kan de gøre det med god samvittighed. En ny analyse konkluderer, at et danskproduceret juletræ fortrænger CO2 fraregnet den private transport i bil til og fra salgsstedet. Se flere nyheder

Nibela Skovservice

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer