Nyt projekt: Neonectria


Forfatter(e): Knud B. Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 56 - 58

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Et nyt forskningsprojekt skal give større indsigt i de skader, der er forårsaget af svampen Neonectria neomacrospora, samt svampens biologi, spredning og genetiske variation. Projektet, som finansieres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, og støttes af Danske Juletræer og Danske Planteskoler, påbegyndes 1. september 2014 og forventes afsluttet medio 2017.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer