Markedsundersøgelse for klippegrøntanvendelse 2013


Forfatter(e): Henrik Mainz & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 4-9

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

For første gang i en længere årrække er der gennemført en undersøgelse omkring anvendelse og forbrug
af klippegrønt i det forarbejdende led. Undersøgelsen giver god information om både forbrugsmønstre,
udviklinger og forventninger til fremtidens marked inden for klippegrøntområdet i Tyskland.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer