Felthygiene i juletreproduksjonen – viktig for å redusere smittepress fra sjukdomsorganismer


Forfatter(e): Venche Talgø & Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 36-42

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Planteskolehygiene er et innarbeidet begrep, men det er sjeldnere man snakker om felthygiene. Prinsippene er de samme, og fokus på dette er viktig for å redusere smittepresset. Det er ikke mulig å beskytte juletrærne mot alle sjukdomsangrep, men gjennom god hygiene i alle ledd i produksjonen, fra frø til ferdige trær, kan skadene reduseres kraftig. Ofte vil en kombinasjon av kulturtekniske- og kjemiske tiltak være nyttig for å bekjempe sjukdomsorganismene (integrert plantevern). For å ha forståelse for hvilke tiltak som bør settes inn, gis det i denne artikkelen først en kort omtale av spredningsbiologien til forskjellige sjukdomsorganismer, potensielle smittekilder og smitteveier. Avgjørende for å fatte riktig beslutning om tiltak er rett diagnose. Vi arbeider derfor med en håndbok for identifisering av skadegjørere i juletrær. Boka vil bli lansert for dyrkerne på Norsk juletremesse i 2015. Denne artikkelen bygger på et kapittel i boka som går på tiltak mot plantesjukdommer. Nummer angitt i klammeparentes i teksten viser til tidligere artikler i Nåledrys der man kan finne flere opplysninger om temaer som nevnes i denne artikkelen.


Læs artiklen

Danske juletræer pynter på CO2-regnskabet

Når danskerne går omkring juletræet den 24. december, kan de gøre det med god samvittighed. En ny analyse konkluderer, at et danskproduceret juletræ fortrænger CO2 fraregnet den private transport i bil til og fra salgsstedet. Se flere nyheder

Green Team Group

Green Team Group er en af de ledende i produktion og salg af Nordmannsgran. Kontakt os om mulighederne for et samarbejde.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer