25 år med markvandringer


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Jan Jürgensen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 60 - 66

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Markvandringerne er en af foreningens største aktiver. Der kommer masser af mennesker, man møder hinanden, ny viden gøres praksisnær og tips og idéer til dyrkningspraksis formidles. Vi gør os umage med hele tiden at holde en høj standard tilpasset de professionelle danske dyrkere. Det gøres med et koncept, hvor masser af udstillere, foredrag, fagekspertise og dyrkningsaktuelt sættes i højsædet på heldagsarrangementer hos lokale værter.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer