Sydowia polyspora gav røde nåle i 2012 og skuddød i 2013


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 88

År: 2014

Side(r): 60-64

Pris: 150

Artikel/abstract:

Svampen Sydowia polyspora er indblandet i to forskellige typer af skader på nordmannsgran. Grib luppen og grensaksen og få styr på fænomenet.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Markvandring - Jylland syd

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer