Sydowia polyspora gav røde nåle i 2012 og skuddød i 2013


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 88

År: 2014

Side(r): 60-64

Pris: 150

Artikel/abstract:

Svampen Sydowia polyspora er indblandet i to forskellige typer af skader på nordmannsgran. Grib luppen og grensaksen og få styr på fænomenet.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer