Hvor meget kvælstof optager juletræerne?


Forfatter(e): Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Simon Skov og Lars Stoumann Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 88

År: 2014

Side(r): 12-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er kvælstof, der har størst betydning for træernes vækst og nålenes farveudvikling (Christensen et al., 2001). Derfor har der været et udbredt ønske om at øge den eksisterende viden om, hvordan timingen af gødskning med kvælstof påvirker optaget af dette vigtige næringsstof. Ved hjælp af gødskning med sporbart kvælstof i en nordmannsgran-juletræsbevoksning har vi kunnet følge transporten og planteoptaget af kvælstoffet i et juletræsøkosystem.  


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer