Hvor meget kvælstof optager juletræerne?


Forfatter(e): Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Simon Skov og Lars Stoumann Jensen

Publikation: Nåledrys nr. 88

År: 2014

Side(r): 12-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det er kvælstof, der har størst betydning for træernes vækst og nålenes farveudvikling (Christensen et al., 2001). Derfor har der været et udbredt ønske om at øge den eksisterende viden om, hvordan timingen af gødskning med kvælstof påvirker optaget af dette vigtige næringsstof. Ved hjælp af gødskning med sporbart kvælstof i en nordmannsgran-juletræsbevoksning har vi kunnet følge transporten og planteoptaget af kvælstoffet i et juletræsøkosystem.  


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

IPM - AFLYST

Hvert år afvikles en af de helt store udstillingsbegivenheder indenfor det grønne område. Udstillingen IPM er Europas største indenfor planter, blomster, potteplanter m.v., men også juletræer og klippegrøntet bliver præsenteret for et større fagligt publikum i disse dage. Se flere arrangementer