Neonectria spørgeskemeundersøgelse


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 4-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria (Neonectria neomacrospora) har i de sidste år nærmest bredt sig epidemisk og medført alvorlige problemer for mange juletræsdyrkere. For at få et overblik over omfanget og udbredelsen af Neonectria udførte Danske Juletræer fra starten af august en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med IGN, Københavns Universitet. Resultaterne peger på, at Neonectria findes i hele landet, men at den er mest udbredt i Midtjylland. Dyrkerne peger selv på, at én af de vigtigste smittekilder er ældre nærtstående ædelgranarter.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer