Neonectria spørgeskemeundersøgelse


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 4-10

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria (Neonectria neomacrospora) har i de sidste år nærmest bredt sig epidemisk og medført alvorlige problemer for mange juletræsdyrkere. For at få et overblik over omfanget og udbredelsen af Neonectria udførte Danske Juletræer fra starten af august en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med IGN, Københavns Universitet. Resultaterne peger på, at Neonectria findes i hele landet, men at den er mest udbredt i Midtjylland. Dyrkerne peger selv på, at én af de vigtigste smittekilder er ældre nærtstående ædelgranarter.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Yara Danmark

Yara udvikler, fremstiller og og markedsfører kvalitetsgødninger til den professionelle juletræsdyrker.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland nord

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer