Forsøg med røde nåle - ingen kalcium ind i nålene fra gødning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

På baggrund af den hidtil største forekomst af røde nåle i vækstsæsonen 2012 iværksatte Danske juletræer afprøvninger af diverse kalcium- og gødningsprodukter på fire lokaliteter. Hensigten var at afdække om forskellige traditionelle handelsgødninger samt bladgødninger med kalcium kunne afhjælpe problemet. Men det blev ikke et år, hvor fænomenet ”røde nåle” var særligt udbredt og det lykkedes ikke med nogen af produkterne at få kalcium ind i nålene. Så der skal nytænkes!


Læs artiklen

Naturlige juletræer skaber hygge

Ved at købe et naturligt juletræ styrkes samhørigheden med naturen og der skabes natur hos juletræsproducenten i de 8-10 år produktion varer. Efter jul kan træet skabe glæde som fugletræ på altanen, terrassen eller i haven inden træet igen indgår i naturens kredsløb som kompost eller varme. Se flere nyheder

Dansk Plantageforsikring

Få den bedste og billigste skovbrandforsikring på markedet, samt tilskud til løvtræsbælter!

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer