Forsøg med røde nåle - ingen kalcium ind i nålene fra gødning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

På baggrund af den hidtil største forekomst af røde nåle i vækstsæsonen 2012 iværksatte Danske juletræer afprøvninger af diverse kalcium- og gødningsprodukter på fire lokaliteter. Hensigten var at afdække om forskellige traditionelle handelsgødninger samt bladgødninger med kalcium kunne afhjælpe problemet. Men det blev ikke et år, hvor fænomenet ”røde nåle” var særligt udbredt og det lykkedes ikke med nogen af produkterne at få kalcium ind i nålene. Så der skal nytænkes!


Læs artiklen

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer