Restkoncentrationsprøver - Hvordan udtages de?


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen & Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 16-18

Pris: 150

Artikel/abstract:

På temadagene i foråret var et af emnerne restkoncentrationer af sprøjtemidler i nordmannsgran. Det er nu ved at være tid til at lave restkoncentrationsprøver - selve prøveudtagningen skal ske fra oktober til midten af november - og vi har derfor udarbejdet en vejledning i prøveudtagning til restkoncentrationsprøver. Man kan tage prøven selv eller få foretaget prøvetagningen af Eurofins.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer