Ny aggressiv barkbille på nobilis og andre Abies-arter


Forfatter(e): Hans Peter Ravn

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 50-53

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vi har fået en ny og måske aggressiv barkbilleart, som kan optræde i klippegrønt og juletræer. Angrebenes omfang herhjemme kendes ikke. Derfor efterlyses der viden og kendskab til eventuelle angreb. I artiklen beskrives angrebene, barkbillens biologi ligesom der gives bud på hvordan den bedst bekæmpes.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Egedal Maskinfabrik A/S

Egedal har et komplet maskinprogram indenfor: Planteskoler, skovbrug, gartnerier og specialmaskiner.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer