Fugle i juletræer


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 63-66

Pris: 150

Artikel/abstract:

En østrigsk undersøgelse fra 2012 viste at hedelærke (Lullula arborea) og rødrygget tornskade (Lanius collurio), som begge er på fuglebeskyttelsesdirektivets liste over arter, som kræver en ”gunstig bevaringsstatus”, trives i østrigske juletræskulturer, hvor man i driften tager hensyn til fuglene. Fugle kan både have en positiv og negativ påvirkning i juletræer. Alvorlig beskadigelse af topskud fra fugle er velkendt, men fugle kan også generelt ses som et aktiv i forhold til skadedyrsbekæmpelse og det er samtidig ønskeligt at bevare og i bedste fald optimere biodiversiteten i juletræsproduktionen. Med få tiltag kan man forbedre fuglenes vilkår i juletræskulturen og ved anvendelse af fuglepinde minimerer man skader på topskuddet.


Læs artiklen

Tysk kampagne for naturtræer

Verband natürlicher Weihnachtsbaum (VnW) har igangsat en kampagne på de sociale medier for naturtræer. Målgruppen er de tyske forbrugere, som informeres gennem Facebook og Instagram via ugentlige opslag. Se flere nyheder

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer