Fugle i juletræer


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 84

År: 2013

Side(r): 63-66

Pris: 150

Artikel/abstract:

En østrigsk undersøgelse fra 2012 viste at hedelærke (Lullula arborea) og rødrygget tornskade (Lanius collurio), som begge er på fuglebeskyttelsesdirektivets liste over arter, som kræver en ”gunstig bevaringsstatus”, trives i østrigske juletræskulturer, hvor man i driften tager hensyn til fuglene. Fugle kan både have en positiv og negativ påvirkning i juletræer. Alvorlig beskadigelse af topskud fra fugle er velkendt, men fugle kan også generelt ses som et aktiv i forhold til skadedyrsbekæmpelse og det er samtidig ønskeligt at bevare og i bedste fald optimere biodiversiteten i juletræsproduktionen. Med få tiltag kan man forbedre fuglenes vilkår i juletræskulturen og ved anvendelse af fuglepinde minimerer man skader på topskuddet.


Læs artiklen

Formidlingsmedarbejder til Danske Juletræer

Danske Juletræer søger en formidlingsmedarbejder, der kan være redaktør for Nåledrys, bidrage med artikler til Korte Meddelelser og som kan videreudvikle vores digitale kommunikation samt yde medlemsservice. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Fyn

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer