Skade på årsnåler av nordmannsedelgran, resultat frå feltforsøk i Danmark 2012


Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Arne Stensvand & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sjukdomen har ikkje fått eit norsk namn, men vert på dansk omtala som «røde nåle» og på engelsk som «current season needle necrosis» (CSNN). Forsøk viser at dekke med skuggenett i vekstsesongen hindrar symptomutvikling.

Vi har observert CSNN på fjelledelgran (Abies lasiocarpa), kjempeedelgran (A. grandis), nobeledelgran (A. procera) og nordmannsedelgran (A. nordmanniana), der skade på sistnemnte art har størst økonomiske konsekvensar. Skadeomfanget varierar sterkt mellom lokalitet og år. Mange danske juletreplantingar av nordmannsedelgran var hardt ramma i 2012, men det vart ikkje meldt om skade i Noreg.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Forstplant

Hvis proveniensen findes i markedet, så skaffer vi den!

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer