Skade på årsnåler av nordmannsedelgran, resultat frå feltforsøk i Danmark 2012


Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Arne Stensvand & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sjukdomen har ikkje fått eit norsk namn, men vert på dansk omtala som «røde nåle» og på engelsk som «current season needle necrosis» (CSNN). Forsøk viser at dekke med skuggenett i vekstsesongen hindrar symptomutvikling.

Vi har observert CSNN på fjelledelgran (Abies lasiocarpa), kjempeedelgran (A. grandis), nobeledelgran (A. procera) og nordmannsedelgran (A. nordmanniana), der skade på sistnemnte art har størst økonomiske konsekvensar. Skadeomfanget varierar sterkt mellom lokalitet og år. Mange danske juletreplantingar av nordmannsedelgran var hardt ramma i 2012, men det vart ikkje meldt om skade i Noreg.


Læs artiklen

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder

R & E Forest Team

Vi tilbyder service af høj kvalitet på landbrugs- og byggemarkedet.

Se forhandleroversigt

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer