Skade på årsnåler av nordmannsedelgran, resultat frå feltforsøk i Danmark 2012


Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Arne Stensvand & Iben M. Thomsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 43-46

Pris: 150

Artikel/abstract:

Sjukdomen har ikkje fått eit norsk namn, men vert på dansk omtala som «røde nåle» og på engelsk som «current season needle necrosis» (CSNN). Forsøk viser at dekke med skuggenett i vekstsesongen hindrar symptomutvikling.

Vi har observert CSNN på fjelledelgran (Abies lasiocarpa), kjempeedelgran (A. grandis), nobeledelgran (A. procera) og nordmannsedelgran (A. nordmanniana), der skade på sistnemnte art har størst økonomiske konsekvensar. Skadeomfanget varierar sterkt mellom lokalitet og år. Mange danske juletreplantingar av nordmannsedelgran var hardt ramma i 2012, men det vart ikkje meldt om skade i Noreg.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer