Præcis plantning har mange fordele


Forfatter(e): Niels Damsgaard Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 66-69

Pris: 150

Artikel/abstract:

Det nye GPS-baserede system RosCrop™ er nemt at bruge, giver en præcis plantning og fungerer helt uafhængigt af fremkørsels-hastigheden - desuden giver det juletræerne optimale forhold på alle typer arealer 

Fordelene er lige til at få øje på. De står på rækker i den syv hektar store, kuperede mark på Juliegård øst for Svendborg. 
Når man kigger ud over stykket, er det umiddelbart nemt at se, at træerne er plantet i et fast mønster. De står nemlig helt præcist med en rækkeafstand på en meter og en planteafstand på en meter.
- Men planterne er forskudt for hinanden med 50 centimeter, forklarer Martin Øxenberg, driftsleder på ejendommen. 
Den bliver drevet med i alt 56 hektar med juletræer fordelt på otte stykker med syv hektar i hvert. Der plantes et nyt stykke hvert forår, efter stykket er renafdrevet det foregående år op til jul - og en præcis plantning giver efterfølgende en række fordele. 
- Det er første gang vi har fået en så præcis plantning, og det ser jeg flere indlysende fordele ved, fastslår Martin Øxenberg.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Forstplant

Hvis proveniensen findes i markedet, så skaffer vi den!

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer