Ny organisering på Københavns Universitet


Forfatter(e): Vivian Kvist Johannsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 9-11

Pris: 150

Artikel/abstract:

Trods udfordringer med finansiering og omstrukturering forskes der stadig i pyntegrønt på Københavns Universitet (KU) i samarbejde med dyrkere og kolleger i ind- og udland. 

I 2012 skete der en række organisatoriske ændringer på Københavns Universitet, og der kan for udenforstående opstå en vis uklarhed om, hvad strukturen og de nye navne egentlig dækker over. Dette forsøges der her kort rådet bod på.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer