Ny organisering på Københavns Universitet


Forfatter(e): Vivian Kvist Johannsen

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 9-11

Pris: 150

Artikel/abstract:

Trods udfordringer med finansiering og omstrukturering forskes der stadig i pyntegrønt på Københavns Universitet (KU) i samarbejde med dyrkere og kolleger i ind- og udland. 

I 2012 skete der en række organisatoriske ændringer på Københavns Universitet, og der kan for udenforstående opstå en vis uklarhed om, hvad strukturen og de nye navne egentlig dækker over. Dette forsøges der her kort rådet bod på.


Læs artiklen

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer