De andre næringsstoffer…. Doseres de i tilstrækkelig omfang i den evige fokus på kvælstof?


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 21-26

Pris: 150

Artikel/abstract:

Udvalget af gødningstyper er stort, men hvad betyder forskellene i sammensætningen egentlig for juletræernes vækst og kvalitet. Der fokuseres meget på kvælstof, men det er spørgsmålet, om der i bestræbelserne på at få kvælstofnormen til at række, tilføres optimale mængder af de andre nødvendige gødningsstoffer, som f.eks. kalium, fosfor, magnesium, kalcium og svovl? Nyudviklede gødningsmodeller for aldersgradueret gødskning giver faktisk en god indsigt i, hvordan det forholder sig for forskellige gødningstyper set i forhold til træernes behov.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Forstplant

Hvis proveniensen findes i markedet, så skaffer vi den!

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer