Bekæmpelse af ædelgranlus


Forfatter(e): Klaus Paaske

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 4-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

Kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe er godkendt til bekæmpelse af ædelgranlus, og der er flere steder store problemer med at bekæmpe lusene. Er der nye midler på vej? 

Bekæmpelse af ædelgranlus er gennem efterhånden mange år sket med midler, der alle har et pyrethroid som aktivstof. Gennem de seneste år har disse midler alle været gennem en revurdering, der har medført, at flere midler helt er forsvundet fra det danske marked, mens andre har fået reduceret den tilladte dosering så meget, at virkningen mod ædelgranlus er blevet for lav til, at godkendelsen har kunnet opretholdes, så p.t. er kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe tilbage. Samtidig er der indikationer på, at den ensidige anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme har medført, at ædelgranlus på flere lokaliteter har udviklet nedsat følsomhed eller decideret resistens over for pyrethroider, så insektmidler med nye aktivstoffer er et stort ønske fra dyrkere af juletræer og klippegrønt.


Læs artiklen

Planteeksport til Storbritannien

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Nogle ændringer er dog blevet udsat, hvilket betyder, at der indtil videre i 2021 kun sker mindre ændringer. Se flere nyheder

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer

RL Skovservice

Vi er totalleverandør indenfor juletræer.

Se forhandleroversigt