Bekæmpelse af ædelgranlus


Forfatter(e): Klaus Paaske

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 4-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

Kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe er godkendt til bekæmpelse af ædelgranlus, og der er flere steder store problemer med at bekæmpe lusene. Er der nye midler på vej? 

Bekæmpelse af ædelgranlus er gennem efterhånden mange år sket med midler, der alle har et pyrethroid som aktivstof. Gennem de seneste år har disse midler alle været gennem en revurdering, der har medført, at flere midler helt er forsvundet fra det danske marked, mens andre har fået reduceret den tilladte dosering så meget, at virkningen mod ædelgranlus er blevet for lav til, at godkendelsen har kunnet opretholdes, så p.t. er kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe tilbage. Samtidig er der indikationer på, at den ensidige anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme har medført, at ædelgranlus på flere lokaliteter har udviklet nedsat følsomhed eller decideret resistens over for pyrethroider, så insektmidler med nye aktivstoffer er et stort ønske fra dyrkere af juletræer og klippegrønt.


Læs artiklen

Coronatilsyn i land- og skovbrug

Fra den 28. oktober kan skov- og landbrugsejendomme forvente uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet, der har startet en målrettet corona-tilsynsindsats. Se flere nyheder

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt