Bekæmpelse af ædelgranlus


Forfatter(e): Klaus Paaske

Publikation: Nåledrys nr. 83

År: 2013

Side(r): 4-7

Pris: 150

Artikel/abstract:

Kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe er godkendt til bekæmpelse af ædelgranlus, og der er flere steder store problemer med at bekæmpe lusene. Er der nye midler på vej? 

Bekæmpelse af ædelgranlus er gennem efterhånden mange år sket med midler, der alle har et pyrethroid som aktivstof. Gennem de seneste år har disse midler alle været gennem en revurdering, der har medført, at flere midler helt er forsvundet fra det danske marked, mens andre har fået reduceret den tilladte dosering så meget, at virkningen mod ædelgranlus er blevet for lav til, at godkendelsen har kunnet opretholdes, så p.t. er kun Karate 2,5 WG og Tanaco Insektsæbe tilbage. Samtidig er der indikationer på, at den ensidige anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme har medført, at ædelgranlus på flere lokaliteter har udviklet nedsat følsomhed eller decideret resistens over for pyrethroider, så insektmidler med nye aktivstoffer er et stort ønske fra dyrkere af juletræer og klippegrønt.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

IPM - AFLYST

Hvert år afvikles en af de helt store udstillingsbegivenheder indenfor det grønne område. Udstillingen IPM er Europas største indenfor planter, blomster, potteplanter m.v., men også juletræer og klippegrøntet bliver præsenteret for et større fagligt publikum i disse dage. Se flere arrangementer

Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering

Se forhandleroversigt