Spørgeskemaundersøgelse om røde nåle


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen, Lars Bo Pedersen, Jan Jürgensen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 66-73

Pris: 150

Artikel/abstract:

Røde nåle har på denne side af sommeren været det altoverskyggende emne inden for juletræsbranchen. Hvad er årsagen til skadesbilledet? Eller rettere sagt, er der flere forhold, der griber ind i hinanden? Kalcium, svampeangreb, gødning, næringsstofstatus, luftfugtighed, soleksponering, ozon og meget mere er blevet nævnt, som forklaringer eller delforklaringer. Men hvad er den primære årsag, og hvad er sekundært? Vi ved, at røde nåle optræder med jævne mellemrum. I 1995 var fænomenet også meget udbredt, men antallet af ramte træer er aldrig set større end i år. Kommer en sådan situation igen? Hvem er ramt og hvor hårdt, og hvordan påvirkes udbuddet? Ja, spørgsmålene har været mange. Danske Juletræer har udsendt et spørgeskema, som kan være et pejlemærke på nogle af spørgsmålene.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Fair Trees

Fair Trees er Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer. Hold jul med en god samvittighed!

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer