Spørgeskemaundersøgelse om røde nåle


Forfatter(e): Rune Ventzel Hansen, Lars Bo Pedersen, Jan Jürgensen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 66-73

Pris: 150

Artikel/abstract:

Røde nåle har på denne side af sommeren været det altoverskyggende emne inden for juletræsbranchen. Hvad er årsagen til skadesbilledet? Eller rettere sagt, er der flere forhold, der griber ind i hinanden? Kalcium, svampeangreb, gødning, næringsstofstatus, luftfugtighed, soleksponering, ozon og meget mere er blevet nævnt, som forklaringer eller delforklaringer. Men hvad er den primære årsag, og hvad er sekundært? Vi ved, at røde nåle optræder med jævne mellemrum. I 1995 var fænomenet også meget udbredt, men antallet af ramte træer er aldrig set større end i år. Kommer en sådan situation igen? Hvem er ramt og hvor hårdt, og hvordan påvirkes udbuddet? Ja, spørgsmålene har været mange. Danske Juletræer har udsendt et spørgeskema, som kan være et pejlemærke på nogle af spørgsmålene.


Læs artiklen

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 29. april 2022 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 1. maj til 1. august 2022. Se flere nyheder

Aarestrup Planteskole

Kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt i velkendte og velafprøvede provenienser.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Jylland syd

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer