Produksjon av dekorasjons- og kransebindingsbar


Forfatter(e): Jan-Ole Skage, Åge Østgård & Hans Nyeggen

Publikation: Nåledrys nr. 82

År: 2012

Side(r): 38-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

Langsiktige klippeforsøk på Vestlandet viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Fageredelgran produserer i Hardanger omkring 450 kg/dekar/år med dekorasjonsbar. Alle treslagene har imidlertid gitt mye flott bar til kransebinding, omkring 600 kg/dekar/år, bortsett fra nobeledelgran som her kun produserer omkring halvparten.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

HD Seed

HD Seed - vi tilbyder frø af god kvalitet med sikkerhed for oprindelse.

Se forhandleroversigt

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer