Er det interessant med produksjon av økologiske juletrær i Norge?


Forfatter(e): Arne Sæbø & Øystein Brekkum

Publikation: Nåledrys nr. 81

År: 2012

Side(r): 29-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

I et prosjekt i regi av Bioforsk og Norsk Juletre var målet å utrede om det foreligger tilstrekkelig kunnskaper til at en kan starte produksjon av økologiske juletrær. Fokus var på produksjonsteknikk, ikke på markedspotensialet. Økologisk juletreproduksjon må ta utgangspunkt i kunnskapen fra konvensjonell produksjon og tilpasse den til det økologiske regelverket. Debio må ta hovedansvaret for å tilpasse et slikt regelverk. Konklusjonen var at det er godt mulig å produsere juletrær med økologiske metoder, men kostnadene og risikoen blir større enn ved konvensjonelle metoder. Særlig gjelder dette for edelgran.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Bayer

Se Bayer's aktuelle videoer om ukrudts- og lusebekæmpelse samt topskudsregulering.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer