Er det interessant med produksjon av økologiske juletrær i Norge?


Forfatter(e): Arne Sæbø & Øystein Brekkum

Publikation: Nåledrys nr. 81

År: 2012

Side(r): 29-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

I et prosjekt i regi av Bioforsk og Norsk Juletre var målet å utrede om det foreligger tilstrekkelig kunnskaper til at en kan starte produksjon av økologiske juletrær. Fokus var på produksjonsteknikk, ikke på markedspotensialet. Økologisk juletreproduksjon må ta utgangspunkt i kunnskapen fra konvensjonell produksjon og tilpasse den til det økologiske regelverket. Debio må ta hovedansvaret for å tilpasse et slikt regelverk. Konklusjonen var at det er godt mulig å produsere juletrær med økologiske metoder, men kostnadene og risikoen blir større enn ved konvensjonelle metoder. Særlig gjelder dette for edelgran.


Læs artiklen

Undgå nåletab i klippegrønt

Korrekt opbevaring af klippegrønt er vigtigt for at undgå udtørring og dermed et stort vand- og vægttab. Forsøg med enkelt grene har vist, at vandtabet de første 10-11 dage efter høst kan være så højt som 10 % point pr. dag når klippegrøntet opbevares indendørs. Få gode råd til at undgå udtørring. Se flere nyheder

HD 2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder. Se flere arrangementer