Arbodania – grossistfirma med partnerskab af producenter


Forfatter(e): Kaj Østergaard

Publikation: Nåledrys nr. 81

År: 2012

Side(r): 40-43

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der kommer nye grossistselskaber til fra tid til anden. Set i forhold til branchens størrelse, er der forholdsvis mange, men indenfor de seneste årti er der sket en udvikling. Nu ses der flere selskaber med har tætte relationer til en producent eller en gruppe af producenter. Det drejer sig især om større selskaber, eller selskaber, der påtænker en strategisk udvikling i størrelse eller et specielt produktvalg eller som har til hensigt at betjene specielle markeder. Det er især større selskaber – med et salg af træer over 600.000 stk. Herudover ses en udvikling hos en række mindre grossistfirmaer. Det er navnlig mindre og mellemstore producenter, der selv etablerer grossistvirksomhed og supplerer egenproduktionen med indkøb. Der er altså en udvikling i gang så handelsvirksomhed og produktion bliver mere fælles.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Green Team Group

Green Team Group er en af de ledende i produktion og salg af Nordmannsgran. Kontakt os om mulighederne for et samarbejde.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer