Flisaske og gyllefibre - et godt makkerpar


Forfatter(e): Simon Skov, Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 80

År: 2012

Side(r): 32-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødskning af juletræer er afgørende for træernes kvalitet og udgør samtidig en stigende produktionsomkostning. Aske fra flis indeholder en lang række næringsstoffer, men ikke kvælstof. Derfor er den kvælstofholdige gylle et godt supplement. Makkerparret udgør til sammen en billig og miljøvenlig gødningskilde. Skov & Landskab (KU) har sammen med Dansk Juletræsdyrkerforening udført forsøg med flisaske og gylle som alternative gødningsformer. Resultaterne ser lovende ud.


Læs artiklen

Naturlige juletræer skaber hygge

Ved at købe et naturligt juletræ styrkes samhørigheden med naturen og der skabes natur hos juletræsproducenten i de 8-10 år produktion varer. Efter jul kan træet skabe glæde som fugletræ på altanen, terrassen eller i haven inden træet igen indgår i naturens kredsløb som kompost eller varme. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Opfølgningskursus sprøjtecertifikat - Sjælland

Hvert 4. år skal du have fornyet dit sprøjtecertifikat/-bevis. Danske Juletræer afholder i samarbejde med sprøjtespecialist Hans Thostrup og Bygholm Landbrugsskole et skræddersyet opfølgningskursus udelukkende målrettet producenter af juletræer og klippegrønt. Se flere arrangementer