Flisaske og gyllefibre - et godt makkerpar


Forfatter(e): Simon Skov, Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 80

År: 2012

Side(r): 32-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gødskning af juletræer er afgørende for træernes kvalitet og udgør samtidig en stigende produktionsomkostning. Aske fra flis indeholder en lang række næringsstoffer, men ikke kvælstof. Derfor er den kvælstofholdige gylle et godt supplement. Makkerparret udgør til sammen en billig og miljøvenlig gødningskilde. Skov & Landskab (KU) har sammen med Dansk Juletræsdyrkerforening udført forsøg med flisaske og gylle som alternative gødningsformer. Resultaterne ser lovende ud.


Læs artiklen

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder

WeCountPlants

Juletræer talt fra oven - WeCountPlants tilbyder en hurtig og præcis droneoptælling af dine juletræer

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig. Se flere arrangementer