Gødningsanbefalinger for kvælstof ved aldersgradueret gødskning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 79

År: 2012

Side(r): 22-29

Pris: 150

Artikel/abstract:

Succesrig dyrkning af juletræer kræver opmærksomhed på en hel række forhold. Et af disse er forsyningen af næringsstoffer. Denne skal være optimal, både indenfor den enkelte sæson og i løbet af hele omdriften. Viden om juletræernes optag af kvælstof samt viden om tilførslen med nedbøren og tab af kvælstof fra rodzonen kan være nyttige, når gødskningen for hele omdriften skal planlægges. Denne artikel sammenstiller kvælstofstofkredsløb i juletræsbevoksninger gødsket efter den aldersgraduerede metode. På den baggrund opstilles der gødningsanbefalinger.


Læs artiklen

Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere nyheder

Nibela Skovservice

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer