Gødningsanbefalinger for kvælstof ved aldersgradueret gødskning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Morten Ingerslev & Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 79

År: 2012

Side(r): 22-29

Pris: 150

Artikel/abstract:

Succesrig dyrkning af juletræer kræver opmærksomhed på en hel række forhold. Et af disse er forsyningen af næringsstoffer. Denne skal være optimal, både indenfor den enkelte sæson og i løbet af hele omdriften. Viden om juletræernes optag af kvælstof samt viden om tilførslen med nedbøren og tab af kvælstof fra rodzonen kan være nyttige, når gødskningen for hele omdriften skal planlægges. Denne artikel sammenstiller kvælstofstofkredsløb i juletræsbevoksninger gødsket efter den aldersgraduerede metode. På den baggrund opstilles der gødningsanbefalinger.


Læs artiklen

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt

IPM - AFLYST

Hvert år afvikles en af de helt store udstillingsbegivenheder indenfor det grønne område. Udstillingen IPM er Europas største indenfor planter, blomster, potteplanter m.v., men også juletræer og klippegrøntet bliver præsenteret for et større fagligt publikum i disse dage. Se flere arrangementer